AGİT, Hazar bölgesinde ulaşım bağlantıları projesini genişletmeyi amaçlıyor

183

‘’Hazar Denizi Bölgesinde ‘Yeşil Limanların’ Teşviki’’ başlıklı projenin maliyeti 2,5 milyon avrodur.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Orta Asya kuru yük limanlarının AGİT projesine katılma olasılığını değerlendiriyor. Proje, ‘yeşil limanların’ ve Hazar Denizi’nde ulaşım ara bağlantısının geliştirilmesini hedefliyor. Trend ajansı, AGİT resmi yetkilisine atıfta bulunarak, perşembe günü konuyla ilgili haber verdi.

Proje, AGİT’in bölgedeki ulaşım bağlantılarını iyileştirme çabalarının bir parçası olarak 2019 yılında başlatıldı.

AGİT yetkilisi Trend ajansına verdiği demeçte, ‘’Biz, 2022’de projeye katılan limanları desteklerimizi sürdürerek, karbon emisyonlarının azaltılması, dijital yöntemler ile ticari veri alışverişi ve lojistik sektöründe kadınlar için istihdam alanlarının oluşturulması konularında yardımcı olmaya devam edeceğiz.’’ diye kaydetti.

Yetkili, projenin şimdiden aşağıdakileri başarıyla uyguladığını ifade etti:

  1. Hazar Denizi’ndeki tüm limanların dijital olarak hazır olup olmadığını değerlendirdi;
  2. Limanlar arasında kağıtsız ticarete ilişkin veri alışverişini destekleyerek ticaret işlemlerini daha hızlı, daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getirdi;
  3. Yeşil liman’ ilkelerini entegre etmek ve karbon emisyonlarını azaltmak için EcoPorts sertifikası sağladı;
  4. Destekleyici ticaret ve lojistik paydaşlardan oluşan bölgesel bir topluluk oluşturdu.

Belirtildiği gibi, 2019 yılında başlatılan ‘’Hazar Denizi Bölgesinde ‘Yeşil Limanların’ Teşviki’’ başlıklı projenin maliyeti 2,5 milyon avrodur. Proje Türkmenistan, Azerbaycan ve Kazakistan’da Hazar Denizi ile ilgili ortak meselelere ilişkin birçok etkinliğin düzenlenmesini öngörüyor.

Proje Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ve önde gelen özel sektör uzmanları ile ortaklaşa uygulanmakta ve Almanya, İtalya, İzlanda tarafından finanse edilmektedir.

Proje kapsamında Bakü (Azerbaycan), Aktau (Kazakistan) ve Türkmenbaşı (Türkmenistan) limanları faaliyetlerinin otomasyonu ve dijital ortama aktarılması süreçlerinin bir ‘yol haritasının’ geliştirilmesi öngörülüyor.

https://business.com.tm/