Safiport, özelleştirmenin şartı olan yatırımlar ile ilgili açıklama yaptı

209

Safiport’tan özelleştirmenin şartı olan yatırımlar ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, deniz dolgusu dahil olmak üzere depo, elektrik-mekanik altyapı, sıvı tanklar, makine ekipmanlarının belirlenen sürelerde yerine getirilmemesinin sözleşmenin fesih sebebi olduğuna dikkat çekildi.

Derince’de 441 milyonluk bir yatırımla kapasite artışına gitmek için hazırlıklara başlayan Türkiye’nin önde gelen limanlarından Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi (Safiport), yapılacak yatırımlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Safiport’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 18.08.2014 tarih ve 2014/90 sayılı kararı ile 05.06.2014 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na ait Derince Limanı’nın işletme hakkı 39 yıllığına şirketimize devredilmiş olup; söz konusu liman 02.03.2015 tarihinde şirketimiz tarafından fiilen teslim alınmıştır.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve TCDD’nin taraf olduğu İşletme Hakkının Devrine İlişkin Sözleşme (İHDS) kapsamında tarafımızın söz konusu limanda deniz dolgusu yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bir kamu limanı olan Derince Limanı’nın işletmesi 39 yıl süreyle tarafımıza devredilmiş bulunmakla, süre bitiminde İHDS kapsamında yapılması zorunlu tüm yatırımlar tamamlandıktan sonra liman kamuya teslim edilecektir.

Basında zaman zaman yapılan haberlerin bu kapsamda gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir. Zira, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve TCDD ile imzalanan İHDS kapsamında tarafımızca deniz dolgusu dahil olmak üzere depo, elektrik-mekanik altyapı, sıvı tanklar, makine ekipmanlarının belirlenen sürelerde yerine getirilmemesi sözleşmenin fesih sebebidir.

Tüm bu hususular, zaman zaman gerek siyasi, gerekse bölgenin kalkınmasını, istihdam yaratılmasını istemeyen kişi ve kişilerce istismar edilmektedir. Kamuoyunca bilinmelidir ki, tarafımızca ticari kaygılar nedeniyle ve/veya keyfi olarak değil, liman içerisinde yapılan çalışmalar tamamen sözleşme yükümlülüklerimize uygun olması gerektiğindendir. Tekrar vurgulamak gerekirse, tarafımızca İHDS’de belirtilen sürelerde yatırımların tamamlanmaması halinde sözleşmenin feshi gündeme gelecektir. 

Buradan hareketle; 2015 yılından itibaren devletimize verdiğimiz bu taahhüdü yerine getirmek için bölge halkımızın ve ilgili tüm kurumların da desteğiyle limanımızı uluslararası platformlarda layık olduğu yere yükseltebilmek için azami çaba sarf etmekteyiz.

Bu kapsamda ekonomik ömrünü tamamlamış olan binalar yenilenmiş, yeni ve modern depo ve yapılar inşa edilmiş, makine parkının tamamı değiştirilmiş ve tüm elektrik ve mekanik altyapının yenilenmesi işleri %90 oranında tamamlanmış olup çalışmalarımız devam etmektedir.

2018 yılında Faz-1 yatırımımızı süresinden önce tamamlayarak devreye almış bulunmakla birlikte, yine İHDS kapsamında tarafımıza yüklenen ve yapmak zorunda olduğumuz Faz-2 yatırımlarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Ayrıca limanda gereken her alanda tüm iyileştirme ve modernizasyon çalışmaları günümüzün ihtiyaçları ve gelecek öngörüleri doğrultusunda sürekli olarak devam edecektir.

Bu çalışmaları yaparken şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızın tüm görüş ve önerileri bizler için çok önemli ve dikkate aldığımız bir unsur olacaktır.

Kocaeli basınına yansıyan haberlerde belirtildiği gibi liman sahamızda herhangi bir rıhtımın yıkılması söz konusu değildir. E-Rıhtımı bölgesinde tarafımıza verilmiş olan imar sınırı içerisinde özelleştirme sonrasında herhangi bir deniz yapısı yapılmamıştır.

Söz konusu ÇED başvurusu ve yapılacak olan Halkın Katılımı Toplantısında vatandaşların tepki göstermesinin beklendiği bilgisi talihsiz bir açıklama olup, resmi bir veriye dayanmayan tahrik edici bir ifadedir.

Bu konuda yapılacak olan yatırımlar ülke menfaatlerine de hizmet edeceği gibi yaratılacak ilave istihdam kapasitesi ile bölge halkının ekonomik kalkınmasına fayda sağlayacaktır. Hali hazırda tarafımızca işletilmekte olan ve aslen bir kamu limanı olan Derince Limanı’nın yarattığı istihdam ve çevre konusundaki duyarlılığı bu konuda ispat niteliğinde bir somut göstergedir.

Sonuç olarak Derince Limanı Faz 2 çalışmaları, Bakanlığımızın bilgisi dahilinde ve tarafımızın yatırım şartı kapsamında yapıldığından, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de halkımızın, bölgenin önemli bir değeri olan ve mülkiyeti millete ait olan bu limanda yapılacak yatırımlara vereceği destekten şüphemiz yoktur.”

DENİZ HABER AJANSI