Eni Turkmenistan Limited şirketi radyal sondaj faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin ihale ilan ediyor

279

Eni Turkmenistan Limited şirketi, radyal sondaj faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin

10098067 No’lu ihale ilan ediyor

İhale teklifleri, 17 Aralik 2021 tarihi ve yerel saatle 17:00’ye kadar kabul edilecektir.

İlgili tüm şirketler, ihale katılımına yönelik resmi davet almak için sözleşme ve satın alma departmanına resmi başvurularını göndermelidirler.

E-posta adersi:

[email protected]

[email protected]

[email protected] 

Aşkabat, Türkmenistan

Kaynak:https://business.com.tm/