PETRONAS Çarigali Türkmenistan, açık deniz jeolojik keşfe ilişkin ihale ilan ediyor

247

PETRONAS Charigali (Türkmenistan) Sdn Bhd şirketi, deniz mühendisliği ve jeolojik keşif hizmetleri tedarikine ilişkin PCT/TSS/2021/007 Nо’lu ihale ilen ediyor

İhaleye katılmak isteyen tüm şirketler aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır:

  • ihaleye katılım başvurusu (ihale numarası ve adı belirtilmelidir);
  • başvuru hakkı için yetkili temsilcinin vekâletnamesi;
  • Türkmenistan’da kayıtlı şirketler için şirket tescil belgesinin kopyaları (varsa).

Başvurular, duyurunun yayınlandığı tarihten itibaren 14 takvim günü içinde mesai saatlerinde belirtilen adrese kabul edilir.

E-posta:

[email protected] 

81 Saparmyrat Türkmenbaşı Caddesi, Aşkabat, Türkmenistan

Kaynak:https://business.com.tm/