Aliağa Limanı’ndaki plan revizyonu askıya çıktı

226

İzmir’in Aliağa ilçesi Arapçiftliği Mevkii’ndeki Liman (Liman ve Liman Geri Sahası) ve Boru Hattı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonunun askıya çıktığı öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanlığı’nın ilgili kararnamesiyle onaylanan İzmir’in Aliağa ilçesi Arapçiftliği Mevkii’ndeki Liman (Liman ve Liman Geri Sahası) ve Boru Hattı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonu askıya çıktı.

Valilik tarafından 1 ay süreyle askıda kalacak plan revizyonuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımızın 23.09.2021 tarihli ve E.1802408 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, Arapçiftliği Mevkii, “Liman (Liman ve Liman Geri Sahası) ve Boru Hattı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 no’lu Kararnamesinin 97 ve 102. maddeleri ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Paftaları ile Plan Açıklama Raporları 06.10.2021-04.11.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiş.”

DENİZ HABER AJANSI