Türkmenistanlı uzmanlar, ulaşım güvenliğinin uluslararası deneyimlerini inceliyorlar

224

Uzmanlar, nakliye ve lojistik işlemleri için bir araç olan ‘tek pencere’ mekanizmasının etkin kullanımına dair uluslararası deneyimleri paylaştılar.

Türkmenistan Hükümeti temsilcileri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından organize edilen ve özellikle acil durumlarda ulaşım yönetimini ve ulaşım güvenliğini iyileştirmeye yönelik bir araç olarak kullanılan gümrük ve ulaşım prosedürlerinin modernizasyonuna ilişkin en iyi uluslararsı deneyimlerin ele alındığı çevrimiçi seminere katıldılar.

AGİT Aşkabat Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen etkiniliğe Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, Devlet Gümrük Servisi, ulaştım ajanslarının yanı sıra diğer Bakanlık ve kurumların temsilcileri katıldılar.

Etkinlik, AGİT Aşkabat Merkezi tarafından Gürcistan ve Rusya’nın iki uzmanının yardımları ile düzenlendi.

Uzmanlar, dijital teknolojiler ve akıllı ulaşım sistemlerinin kullanımı, ulaşım ve transit işlemlerinin düzenlenmesi, salgın döneminde lojistik zincirlerin sürdürülebilir ve güvenli işleyişinin sağlanmasına yönelik ileri gelen tecrübeler hakkında bilgi verdiler. Ayrıca, nakliye ve lojistik işlemleri için bir araç olan ‘tek pencere’ mekanizmasının etkin kullanımına dair uluslararası deneyimleri paylaştılar.

AGİT Aşkabat Merkezi, 2008 yılından beri ulaşım, ticaret ve diğer alanlarda eğitim seminerleri düzenleyerek, Türkmenistan Hükümeti ile işbirliğini sürdürüyor.

Kaynak:https://business.com.tm/