Türkmenistan’da uluslararası liman işletmeciliği deneyimleri tanıtıldı

256

Aşkabat’taki AGİT Merkezi, etkinliği liman işlemlerindeki öncelikli deneyimleri ve dersleri paylaşmak amacıyla düzenledi.

Türkmenbaşı Uluslararası Limanı, Türkmendenizderyayollary Ajansı ve diğer ilgili bakanlık ve acentelerin temsilcileri 30-31 Ağustos 2021 tarihlerinde Aşkabat’ta online seminere katıldılar. Çevrimiçi seminerde liman yönetimi ve deniz lojistiği ile ilgili uluslararası standartlar ele alındı.

Aşkabat’taki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Merkezi yaptığı açıklamada, bu etkinliğin limanın etkin yönetimini sağlamak, malların düzenli ve zamanında sevkiyatını izlemek ve liman işlemlerinde ‘yeşil standartı’ ileri sürmeye yönelik öncelikli deneyimleri ve dersleri paylaşmak amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Aşkabat’taki AGİT Merkezi Başkan Vekili William Lif, “Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı, Orta Asya’nın deniz ulaşım sistemi ve Avrasya bölgesinin ana transit merkezinin işleyişinde jeopolitik olarak büyük önem arz etmekdedir diye kaydetti.

Çevrimiçi seminer sırasında, üç yüksek rütbeli Rus deniz subayı, katılımcılara liman kaptanlarının hizmetlerinin organizasyon yapısını tanıttılar. Ayrıca, limanın çevre güvenliğinin sistematik yönetimi konuları değerlendirildi ve petrol sızıntılarını önlemek için uygun önlemlerin uygulanması ile ilgili deneyimler paylaşıldı.

Proje, Türkmenistan’da AGİT’in “Hazar Denizi Bölgesinde Yeşil Limanların ve İletişimin Geliştirilmesi” başlıklı bütçe dışı projesinin Milli katılımını ve uygulanmasını destekledi.

Kaynak:https://business.com.tm/