Arama ruhsatlarında keşif dopingi

236

Türkiye’nin Karadeniz’de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi arama ruhsatlarına ilgiyi artırdı. Petrol ve doğal gaz arama ruhsat başvurusunda pandemi öncesi döneme göre yüzde 9.4 artış yaşandı.

Türkiye’nin Karadeniz’de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi arama ruhsatlarına ilgiyi artırdı. Petrol ve doğal gaz arama ruhsat başvurusunda pandemi öncesi döneme göre yüzde 9.4 artış yaşandı. Arama ruhsatlarının 4’te 3’ü kara suları dışındaki münhasır ekonomik bölge için verildi. Deniz ruhsatlarında yalnızca kamu faaliyet gösteriyor. Karada ve denizde hidrokarbon çalışmalar devam ederken Maden ve Petrol İşletmeleri Genel Müdürlüğü de özel ve kamuya yeni arama ruhsatı veriyor.

326 ARAMA RUHSATI

Kovid-19 salgını gölgesinde Türkiye’de devam eden arama faaliyetleri 2021 yılı mayıs ayı itibariyle 2019 yılına göre yüzde 9.4 artışla 326 adet arama ruhsatı sayısına yükseldi. Petrol aramacılığı Güneydoğu’da yoğunlaşırken, doğal gaz aramacılığı ise Trakya’da yoğunluk kazandı. 2014-2021 yılları arasındaki 8 yıllık süreç değerlendirildiğinde kamunun sahibi olduğu ruhsat sayısının Türkiye’deki toplam arama ruhsatı sayısı içerisindeki oranı yüzde 45.3 iken yüzde 75.7’ye yükseldi. Yerli firmaların oranı yüzde 25.2 iken yüzde 21.2 oldu. Yabancı firmaların oranı ise bu süreçte yüzde 19.7 iken yüzde 3.1’e geriledi.

38 MİLYON HEKTAR

Mayıs 2021 itibariyle toplam 326 adet petrol arama ruhsatının kara alanlarındaki oranı yüzde 73, karar suları içi alandaki oranı yüzde 5 ve münhasır ekonomik bölge olan kara suları dışındaki oranı ise yüzde 22 oldu. 326 adet arama ruhsatının toplam yüz ölçümü 38.47 milyon hektar olurken, toplam arama ruhsatı yüz ölçümünde yüzde 77.1’lik paya sahip olan deniz ruhsatlarında yalnızca kamu faaliyet gösterirken, yüzde 22.9’luk kara alanlarının yüzde 64.9’unda kamu, yüzde 31.7’sinde yerli firmalar ve yüzde 3.4’ünde ise yabancı firmalar faaliyetlerine devam ediyor.