“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy sorujy-gysyjy turbalar bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

272

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy sorujy- gysyjy turbalar bilen üpjün etmek boýunça aşakdaky arza esasynda tender yglan edýär:

№ 10098892 – Guýulary özleşdirmek we düýpli abatlamak işlerini geçirmek üçin sorujy- gysyjy turbalary bilen üpjün etmek.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 09 sentýabr, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminine ibermeli.

Elektron salgysy:

[email protected]

[email protected]

 Türkmenistan, Aşgabat ş

Kaynak:https://business.com.tm/