PETRONAS Çarigali Türkmenistan elektrik ekipmanlarına teknik hizmet tedarikine ilişkin ihale ilan ediyor

248

PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd şirketi, elektrik ekipmanlarına teknik hizmet tedarikine ilişkin PCT/TOD/2021/005 No.lu ihale ilan ediyor

İhaleye katılmak için, ilgi şirketlerin aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekir:

  • ihaleye katılım için dilekçe / başvuru (ihale numarası ve ismi gösterilmeli);
  • başvuru teslim hakkı için yetkili temsilciye vekaletname;
  • Türkmenistan’da kayıtlı şirketler için şirket tescil belgelerinin (varsa) kopyaları;

Başvurular, ilanın duyurulduğu tarihten itibaren 14 (on dört) takvim günü içinde belirtilen adreste mesai saatlerinde kabul edilir.

E-posta:[email protected] 

Saparmurat Türkmenbaşi Caddesi 81, Aşkabat, Türkmenistan

Kaynak:https://business.com.tm/